S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Stwnsh

#Fi

#Fi

Mae gan Finn angerdd tuag at weldio. Yn syml, mae'n ei neud yn hapus.

Doedd hyn ddim wastad yn wir i Finn. Pan ddechreuodd o yn yr Ysgol Uwchradd mi oedd o'n cael ei fwlio. Mi oedd y bwlio wedi mynd mor ddrwg mi adawodd Finn ysgol ac nid oedd yn gallu gadael y tŷ am chwe mis. Yn y cyfnod yma dechreuodd Finn weithio gyda phrosiect TRAC sy'n helpu pobl ifanc barhau ei addysg.

Mae Finn rwan yn mwynhau addysg amgen, sy'n golygu rhai diwrnodau mae o'n cael gwersi fel pawb arall mewn ysgol newydd. Ar ddiwrnodau eraill mae o yn gwneud profiad gwaith mewn archfarchnad leol ac weithiau yn aros adre i weldio yn shed ei Dad.

Os wyt ti'n cael dy fwlio neu'n teimlo'n orbryderus ac isel ond ddim yn siŵr at bwy i droi fe allwch gysylltu gyda'r elusennau yma:

Mind: 0300 123 3393 neu www.mind.org.uk

Childline: 0800 1111 neu www.childline.org.uk

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?